Metsakalender 2021

Eesti Metsateenijate Ühing on  alustamas Metsakalender 2021 koostamisega. Ootame kalendrisse kõigilt fotohuvilistelt metsaga seotud loodusfotosid hiljemalt 15.septembriks 2020.

Paremad fotod saavad  ära trükitud Metsakalendris, mille saab omale ka iga valituks osutunud fotode omanik. Fotode väljavalijaks on Eesti Metsateenijate Ühingu juhatus.

Fotod peavad olema suurusega vähemalt 1MB  ja  esitatud digitaalselt ning varustatud omaniku andmetega.

Fotodel ei tohiks olla jäädvustatud hooneid ega inimesi. Palume fotodele lisada pildistamise aeg (kuu täpsusega) ning koht.

 

Fotod  saata e-mailile priit.kask05@gmail.com

või aadressil:

Priit Kask
Pühajõe talu
Erastvere küla
Kanepi vald
63105 Põlvamaa

Tel. 5105698

Metsanduslik ajalugu juuli

Buxhoeveden, Alexander Matthias Otto von (30.07.1880, Muratsi mõis – 17.10.1934, Tallinn.

Metsandusliku hariduse omandas Eisenachi metsaakadeemias õppides 1904-1906. Töötas Venemaal Lovitši riigimetskonna metsaülema abina ja 1909-1918 Vologda kubermangus A/S Hollandi Metsatööstuses peametsaülemana. Eesti Vabariigis töötas 1921–1934 Käesla (1923 Kuressaare) metskonnas metsaülemana, osaledes ka Kuressaare linnametsade majandamises.

 

Kuuse, Johannes Voldemar (21.07.1900, Särevere v – 08.04.1991, Perth, Kanada).

Metsandusliku hariduse omandas TÜ metsaosakonnas 1921-1937, läbides teoreetilise kursuse.

Töötas 1924-1929 metsakorralduses maamõõtjana, abimetsaülemana Karjalasma metskonnas 1929-1931, Vändra metskonnas 1931-1932, samas metsaülemana 1932-1934. Jätkas metsaülemana Kastre metskonnas 1934-1941 ja Kloostri metskonnas 1941-1944. Põgenes Saksamaale, kus oli metsniku abi Baieris. 1945-1949 tegeles põgenikelaagreis kütteameti ametnikuna. Siirus 1949 Austraaliasse, kus oli riigiraudtee ehitustööline, 1955-1965 samas ametnik ja maamõõtja

Matvere (Matson), Karl (29.07.1910, Rõuge v – 04.05.2000, Tartu) õppis 1931-1935 TÜ metsaosakonnas, ülikooli diplomi omandas 1942.

Töötas Orava metskonna metsnikuna 1936-1938, Kambja abimetsaülemana 1938-1941 ja Sangaste metsaülemana 1941-1945. Arreteeriti 1945. aasta algul ja oli 1946-1956 vangilaagris Komi ANSV-s.


Mitt, Voldemar (15.07.1930-06.06.2000) ise nimetas end Murru metskonna esimeseks ja viimaseks metsaülemaks. Ta lõpetas Tihemetsa Metsatehnilise Tehnikumi ja Leningradis metsatehnilise instituudi, kus omandas metsamajanduse inseneri eriala. Selle järgi töötas abimetsaülemana Kärkna ja Aakre metskondades, edasi 1963 vastloodud Murru metskonna metsaülemana kuni viimase likvideerimiseni. Lõi aktiivselt kaasa metsandusliku kutseorganisatsiooni töös.

TEATED

Augusti sünnipäevalised
TANEL TÄHESTE 3.08.
JÜRGEN KUSMIN 10.08.
ENN TOMSON 11.08.
JAAN PRANTS 13.08.
ÜLO VIILUP 16.08.
TIIU SUVE 23.08.
ANTS TEDER 23.08.
JÜRI PERE 25.08.
LEMBIT VAHTRAMÄE 26.08.