Metsakalender 2025

Eesti Metsateenijate Ühing on alustamas Metsakalender 2025 koostamisega. Ootame kalendrisse kõigilt fotohuvilistelt metsaga seotud loodusfotosid hiljemalt 15.septembriks 2024. Paremad fotod saavad ära trükitud Metsakalendris, mille saab omale ka iga valituks osutunud fotode omanik. Fotode väljavalijaks on Eesti Metsateenijate Ühingu juhatus. Fotod peavad olema suurusega vähemalt 1MB ja esitatud digitaalselt ning
varustatud omaniku andmetega. Fotodel ei tohiks olla jäädvustatud hooneid ega inimesi. Palume fotodele lisada pildistamise aeg (kuu täpsusega) ning koht.

Fotod saata e-mailile priit.kask05@gmail.com

TEATED

Juuli sünnipäevalised
RAUL TAMM 8.07.
HEINO UIBOKAND 9.07.
MEELIS TAMM 11.07.
VÄINO LILL 15.07.
AITA NEEMRE 16.07.
TÕNU VAASK 16.07.
JAAN JASKA 19.07.
ERICH VALKSAAR 27.07.
TOOMAS HAAS 30.07.
ENN KALJULA 30.07.
INDREK KAROLIN 31.07.