Metsanduslik ajalugu

APRILL

 

90 aastat sünnist

UNTERA, Heino (12.04.1930 Hummuli v, Valgamaa – 1993) alustas õpinguid TRÜ keemiaosakonnas, lõpetas aga hoopiski 1954 EPA metsandusteaduskonna metsamelioratsiooni osakonna cum laude. Töötas 1954-1958 Sipa MTJ insener-melioraatorina, edasi oli aga tema tee seotud Luua metsanduskooliga, kus ta oli melioratsiooni, puiduteaduse ja metsakasutuse õpetaja. Oli tuntud puidu ja metsatööstuse spetsialistina.

 

120 aastat sünnist

RIISBERG, Richard (17.04.1900 Porkuni v, Virumaa – 28.11.1934 Erastvere) lõpetas ülikooli metsaosakonna teoreetilise kursuse 1926, diplom cum laude saabus 1932. Tema lühike metsamehetee seondus Kastre-Peravallaga (Järvseljaga). Juba tema diplomitöö võttis vist esmakordselt kokku siinse pikaajalise metsamelioratsiooni tulemused. 1924 sai ta ülikooli katsemetskonna abimetsaülemaks, 1924-1934 oli ta siin metsaülemaks, millele järgnes raskelt haigena lühiajaline Erastvere metsaülemaks olemine.

90 aastat sünnist

PIKKAT, Adolf (28.04.1930 Laeva v, Tartumaa) lõpetas 1953 EPA: 1953-1961 oli ta Kaarepere metsaülem, edasine teenistus oli aga seotud metsandusliku keskvalitsuse ametipostidel. 1961-1962 oli ta peavalitsuse ja 1962-1966 ministeeriumi metsahoolduse ja -kasutuse insener ja v-insener, 1966-1977 metsakasutuse osakonna v-insener, edaspidi juba üldistatult tegeles ta vastavate osakondade juhatajana kaadrite, hariduse, teaduse ja välissidemetega. 1988-1990 oli ta Riikliku Looduskaitse ja Metsamajanduse komitee ja 1990-1993 Riikliku Metsaameti kaadri- ja välissidemete osakonna juhataja, 1993-1994 Metsaameti personaliosakonna juhataja. On avaldanud ametikohast tulenevalt arvukalt biograafilisi artikleid.

 

 

 

 

MAI

Peter Reinhold von Sivers (24.05.1760-21.04.1835) Heimtali mõisa omanik, Liivimaa Rüütelkonna juhtiv tegelane (nt Liivimaa Maakrediidiseltsi direktor ja ülemdirektod, maanõunik, Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi tegevliige jne). Oli kaasaegse metsamajanduse organiseerijaid 19. sajandi esimesel kolmandikul Liivimaal. Liivimaa Rüütelkonna peametsaülemana teostas sealseis mõisates kaasaegse metsakorralduse, viies sisse eeskujuliku metsamajanduse ka Heimtalis. Tema tööd said eeskujuks Liivimaa ja Venemaagi mõisates kaasaegse metsamajanduse organiseerimisel.

 

Nenn, Juhan (Johann) (30.05.1880-14.02.1962). Metsandust õppis Kuressaare metskonnas, lõpetas eksternina 1899 Lissino metsakooli. Eesti Vabariigis töötas Võru maakonna metsaülema abina, Jõhvi metsaülemana (1921-1924), Alutaguse metsarevidendina (1925-1931), Tapa revidentmetsaülemana ja metsaülemana (1931-1944). Sõja järgi oli Saaremaa metsamajandi direktor ja vanemmetsaülem (1947-1950).

 

Olaf-Gunnar Schmeidt (15.05.1930) on tuntud kui botaanik, Eesti käpaliste uurijana, looduskaitsetegelasena. Tema laiahaardeline tegevus algas aga metsamehena. Lõpetanud 1956 EPA metsainsenerina töötas ta Vahastu (1956-1958), Huuksi (1958-1964) ja Anija (1964-1975) metsaülemana. Edasi oli ta juba 1975-1990 Eesti Loodusmuuseumi teadusdirektor. Eesti Orhideekaitse Klubi organiseerijaid (1985). 1965. aastal hakkas oma Anija vallas asuvat koduaeda kujundama dendropargiks.