Sõnumid

Juuni 2010

Detsember 2010

TEATED

Novembri sünnipäevalised
HARTI PAIMETS - 2.11.
EVA VAASK - 2.11.
TOOMAS KÜÜNAL - 10.11.
KARL RUUKEL - 13.11.
ALO LING - 14.11.
AGO MUTTIK - 20.11.
ÜLLA TOMP - 21.11.
KAAREL TIGANIK - 28.11.
LUI KUNNUS - 29.11.