Eesti Metsateenijate Ühingu üldkogul Laupal osales 39 ühingu liiget. Koos volitustega oli olemas vajalik kvoorum, et teha üldkogul vajalikke otsuseid.

Üldkogu andis ühingu 2011.a. tegevusele hea hinnangu. Toimus rahvusvahelisele metsa-aastale pühendatud konverents, kaks metsamehe jälgedes üritust ja RMK uusi ameteid  tutvustavad teemapäevad. Suurenes EMÜ liikmeskond ja paranes ühingu majanduslik seisukord.

Toimusid ka juhatuse valimised

Juhatuse esimeheks valiti edasi Kaarel Tiganik. EMÜ juhatusse valiti veel Elor Ilmet, Tanel Täheste, Aadu Koll, Priit Kask, Koidu Simson, Agu Palo, Enn Raav ja Urmas Roht

Üldkogul tähistati ka Eesti Metsaülemate Ühingu moodustamise 90 aastapäeva ning tutvuti Laupa mõisa häärberiga, kus tegutseb põhikool.