2014. aasta EMÜ tegevuskava

12. aprill  Eesti Metsateenijate Ühingu üldkogu
23. mai     Metsamehe jälgedes – Eino Laas. (Eesti Metsateenijate Ühing)
30. mai  RMK loodushoiu külastusjuhi ja loodusvahi ametit tutvustav teemapäev. (RMK ja EMÜ)
08.august  Metsamehe jälgedes – Endel Heinleht (Eesti Metsateenijate Ühing)
19.september RMK taimlamajandust ja taimla tööjuhi ametit tutvustav teemapäev Kullengal. (RMK ja EMÜ)
03.oktoober  Konverents „ Metsanduslikud kutseühingud kui metsanduslike traditsioonide  Kandjad“.  95.aastat Eesti Metsateenijate Ühingu asutamisest, 25.aastat Eesti Metsaüliõpilaste seltsi asutamisest, 25.aastat Eesti Metsaülemate ühingu taasloomisest (EMÜ ja EMEUS)