EESTI METSATEENIJATE ÜHINGU ÜLDKOGU

Laupa mõis
Laupa küla, Türi vald, Järvamaa

14. aprill 2012.a
algusega kell 11.00

Registreerimine, kohvilaud
10.30 -11.00

Oma osavõtust teatada 09. aprill
Kaarel Tiganik tel. 5045831
Kaarel.Tiganik@rmk.ee


KOHTUMISENI
EMÜ juhatus

PÄEVAKORD:

11.00 – 11.15 koosoleku rakendamine, tervitused
11.15 – 12.00 juhatuse aruanne revisjonikomisjoni aruanne sõnavõtud, aastaaruande kinnitamine
12.00- 13.00 juhatuse esimehe, juhatuse valimine .
13.00 – 13.30 90. aastat Eesti Metsaülemate Ühingu moodustamisest. Meenutused ühingu taasmoodustamisest Roul Kiisler, Vello Aava
13.30 – 14.00 ettekanne Laupa ajaloost Laupa põhikooli direktor Kaarel Aluoja
14.00 – 15.00 ekskursioon Laupa mõisas

NB! Kohalejõudmisinfo! Vaata kaarti!