Lugupeetud kalapüügi huvilistest metsainimesed,

Jätkaksime omi kevad-talviseid toimetamisi Peipsi järvel. Veedame päeva  talvisel Peipsi järvel heade sõpradega ja püüame järve jäält kala. Muutused reeglites ja nõuetes sellel aastalon ikka olemas nagu tavaliselt. Muutunud toimumise koht ja tähele tuleb  panna haugi püügil – uut  alammõõtu 50 cm.

Oodatud on endiselt kõik huvilised, kes metsaga või eestimaise puiduga hetkel on seotud, olid või kavatsevad olla tulevikus seotud.

Mõõduvõtt toimub 02 märtsil 2024 Peipsi järvel.

Kogunemine Kallaste puhkealal  (N: 58.66792 E: 27.16584 v.t skeemi ) algusega kell 9:30. Püügiaeg on ligikaudu 4 tundi koos järvele minekuga ja tulekuga.

Osavõtu tasus on sama mis eelmisel aastal:

Osalustasu on 10 € meesliige 5 € daamid välja arvatud alla „alla 1,42 m. “ kalalised, kellele on üritus tasuta. Osalejatele soe supp ja tee.

Autasustatakse kolme parimat võistkonda ühe võistkonna liikme kohta tingkaalu järgi. Märgitakse ära suurim püütut 2024 aasta kala ( kui seda saadakse)  ja väiksem kiisk. Alla 1,42 m kalalisi autasustatakse meenega.

Eelregistreerimine hiljemalt 25.02.2024: Koit.Kraav@rmk.ee telefon 5142297

VÕISTLUSE JUHEND