Sel aastal toimusid metsanduse kutsevõistlused 48 korda seekord siis Haanjas väga kaunis kohas Kurgjärvel. Võistluspäev algas võistkondade piduliku rivistuse ja metsameeste meeskoor Forestalia lauludega.

Võistlustel osales erinevatel aladel kokku 22 võistkonda 234 võistlejaga. Sealhulgas jõudsid mõned aktiivsemad võistelda kahel ja isegi kolmel erineval võistlusalal. Kuigi terve võistluspäeva tibutas vihma, ei kahandanud see võistlejate tuju ega võistlusindu. Veidi raskemas olukorras märja ilma tõttu olid kohtunikud, kes pidid  võistlusaladelt tagasi tulnud võistlejate märgadelt võistluslehtedelt suutma tulemused välja lugeda. Nii pidi metsameistri võistluse võistlejate vastuste lehti enne saunalaval kuivatama. Alles siis sai neilt hakata tulemusi välja lugema.

Kokku võisteldi 9 võistlusalal. Nendest 6 võistlusalal (metsakasvataja mitmevõistlus, noorendike hooldaja mitmevõistlus, metsameistri mitmevõistlus, stendivõistlus, mälumäng, jahimehe võistlus) peeti ka meeskondlikku arvestust. Ainult individuaalarvestuses võisteldi kolmel alal-forvarderi juhtide, harvesterijuhtide,- ja loodusvahtide mitmevõistluses. Nendest viimane oli võistlusalana esimest korda rakendatud. Nii jahimehe võistlus kui ka loodusvahi võistlus toimusi võistlusplatsil ja olid ka seetõttu pealtvaatajatele hästi jälgitavad.

Kõige enam-36 oli võistlejaid traditsiooniliselt metsakasvataja mitmevõistluses, Teistest arvukam oli osavõtt ka  metsameistri mitmevõistlusest, kus osales 27 võistlejat.

Meeskonna arvestuse tuli seekord võitjaks Tarumaa metskond 105,5 punktiga, kelle edu järgmiste ees oli tunduvalt suurem kui eelmisel aastatel. Teisele kohale tuli Ida-Virumaa metskond 92 punktiga ja kolmandale kohale Põlvamaa metskond 91,5 punktiga. Tartumaale tagas sellise edu ilmselt see et neil oli mitmel alal välja pandud mitu võistlejat. Paremusjärjestuse määramiseks võistlusalade lõikes läheb arvesse võistkonna parim tulemus, kusjuures arvesse mitte minevad võistlejad hoiavad kohapunkte kinni. Sellest lähtuvalt oli Tartumaa metskonnas metsameistri alal välja pandud 4 võistlejat, kahe võistlejaga olid nad esindatud  metsakasvataja ja noorendike hooldamise võistluses. Eks arvestati siin sellega, et ükskord õnnestub ühel võistlus paremini, teinekord aga teisel võistlejal.

Päev lõppes autasutamise ja meeleoluka peoõhtuga. Kogu kutsevõistluste ladusa kordamineku eest kandis hoolt RMK loodushoiu osakond.

Päeva lõppedes jäi kõlama mõte, et see traditsioon peab kindlasti jätkuma.

Jahimeeste võistluse tulemused Kurgjärve 2016
Loodusvahi tulemused Kurgjärve 2016
Metsakasvataja tulemused Kurgjärve 2016
Metsamasinate tulemused Kurgjärve 2016
Metsameister tulemused Kurgjärve 2016
Mälumängu tulemused Kurgjärve 2016
Noorendike hoolduse tulemused Kurgjärve 2016
Stendivõistluse tulemused Kurgjärve 2016
Koondtabel 2016 Kurgjärve