1. Ekskursioon – looduslikud pühapaigad pankrannikul

Ekskursiooni käigus külastame Toila piirkonna muinaseesti pühapaiku, mille seas on nii pühad kivid, kaldad kui ka veed. Ekskursiooni viib läbi kogenud giid, kelle pajatuste põhjal saab ettekujutuse võimalikest muinasaegsetest tavadest ning rituaalidest.

Grupi suurus on maksimaalselt 40 inimest.
Bussiekskursiooni kestvus on umbes 3 tundi.
27. juunil kell 12.00 ja 15.00.

 

2. Jalutuskäik Toila kultuuriradadel

Toila küla kui kuurordi areng on tihedalt liigendatud kauni loodusega. Siia kuulub merelaht, Pühajõe ürgorg ja kõrge paekallas, mis on kõik ilmekalt ühenduses ilusa Oru pargiga. Samas on tähtsat rolli küla arengus mänginud ärksad kultuuritegelased, ärimehed ja riigijuhid. Jalutuskäigul tutvume eelkõige piirkonna mälestiste ning pajatustega siinsetest inimestest ja nende tegudest.

Grupi suurus on kuni 18 inimest.
Retke pikkus on umbes 2,5 km ja kestvus ligikaudu 2,5 tundi.
27. juunil kell 11.30 ja 15.30
28. juuni kell 11.00

 

3. Loodusvaatlusmatk Toila-Martsa matkarajal

Toila-Martsa matkarajal on omavahel tihedalt põimunud karm, kuid samas võluv loodus ja kultuuripärand. Meri ja rand, sadam ja muul, park, põline mets ja loopealne, klint ning selle servalt alla piiluvad hooned – need loovad huvitava terviku inimese ja looduse eksistentsist.

Matkaraja pikkus on ligikaudu 6 km, retke kestvus 3 tundi.
Grupi suurus on kuni 18 inimest.
Retk saab alguse pargist, sihtkohta tuleb buss vastu.
27. juunil kell 11.30.

 

4. Lasteretk – Oru pargi loodussaladused

Oru park on väga mitmekülgse loodusega paik.
Lapsed saavad siinsete eriliste pinnavormidega tutvust teha läbi mängude.

Läbime kuni 1 km, tegevuste kestvus umbes 1,5 tundi.
Osalejate arv piiramatu.
27. juunil kell 13.00.

RMK • Toompuiestee