Eesti Metsateenijate Ühing on  alustamas Metsakalender  2017 koostamisega. Ootame kalendrisse kõigilt fotohuvilistelt metsaga seotud loodusfotosid hiljemalt 5.septembriks 2016.

Paremad fotod saavad  ära trükitud Metsakalendris, mille saab omale ka iga valituks osutunud fotode omanik. Fotode väljavalijaks on Eesti Metsateenijate Ühingu juhatus.

Fotod peavad olema suurusega vähemalt 1MB  ja  esitatud digitaalselt ning varustatud omaniku andmetega.

Fotodel ei tohiks olla jäädvustatud hooneid ega inimesi. Soovitav on fotod varustada infoga pildistamise aja kohta (kuu täpsusega).

Fotod  saata  aadressil:

Priit Kask
Järvselja küla
Meeksi vald
62506  Tartu maakond
Tel. 5105698
e-mail priit.kask@jarvselja.ee