Eesti Metsateenijate Ühing on  alustamas Metsakalender 2024 koostamisega. Ootame kalendrisse kõigilt fotohuvilistelt metsaga seotud loodusfotosid hiljemalt 15.septembriks 2023.

Paremad fotod saavad  ära trükitud Metsakalendris, mille saab omale ka iga valituks osutunud fotode omanik. Fotode väljavalijaks on Eesti Metsateenijate Ühingu juhatus.

Fotod peavad olema suurusega vähemalt 1MB  ja  esitatud digitaalselt ning varustatud omaniku andmetega.

Fotodel ei tohiks olla jäädvustatud hooneid ega inimesi ja nad peavad olema horisontaalasendis. Palume fotodele lisada pildistamise aeg (kuu täpsusega) ning koht.

Fotod  saata e-mailile priit.kask05@gmail.com

Tel. 510 5698