Eesti Metsateenijate Ühing on alustamas Metsakalender 2025 koostamisega. Ootame kalendrisse kõigilt fotohuvilistelt metsaga seotud loodusfotosid hiljemalt 15.septembriks 2024. Paremad fotod saavad ära trükitud Metsakalendris, mille saab omale ka iga valituks osutunud fotode omanik. Fotode väljavalijaks on Eesti Metsateenijate Ühingu juhatus. Fotod peavad olema suurusega vähemalt 1MB ja esitatud digitaalselt ning
varustatud omaniku andmetega. Fotodel ei tohiks olla jäädvustatud hooneid ega inimesi. Palume fotodele lisada pildistamise aeg (kuu täpsusega) ning koht.

Fotod saata e-mailile priit.kask05@gmail.com