Toimumise aeg 12.september 2013. a RMK Tartu kontoris Rõõmu tee 2 saalis.

Päeva läbiviijad RMK Metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann  ja metsaparandaja Rein Kilgi

Päevakava:

  • Kogunemine RMK Tartu kontoris Rõõmu tee 2 saalis                      10.30 – 11.00
  • RMK metsaparanduse valdkonna tutvustus
    Metsaparandaja ameti tutvustamine                                                      11.00 – 12.00
  • Tutvumine  objektidega metsas                                                                12.00  – 15.00
  • Päeva lõpetamine ja kokkuvõtte tegemine                                           15.00 – 16.00

Oma osavõtust teatada kuni 09.september 2013.a.Kaarel Tiganik

tel. 504 5831

Kaarel.Tiganik@rmk.ee

Korraldajad:  Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Metsateenijate Ühing