Toimumisaeg 25 märts RMK Sonda kontoris

Toimumisaeg 21. september RMK  Laiksaare kontoris.

Päeva läbiviija

Päevakava:

Kogunemine RMK Laiksaare kontoris                                            10.30 – 11.00
RMK tegevuse üldine tutvustus                                                        11.00 – 11.15
Riisselja metsnik Kuido Jänes
RMK metsniku ameti valdkonna tutvustus                                     11.15 –  12.15
Riisselja metsnik Kuido Jänes
Ringsõit  Laiksaare ja Surju metsandikus                                     12.00 – 15.00
Surju metsnik Jüri Kõresaar
Päeva lõpetamine ja kokkuvõtte tegemine                                    15.00 – 15.30
Ühine supisöömine metskonna lehtlas

Oma osavõtust teatada kuni 18.september Kaarel Tiganik 

tel. 5045831
Kaarel.Tiganik@rmk.ee

Korraldajad:  Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Metsateenijate Ühing