Kaarel Tiganik ja Agu Palo on toimetanud üle 40 aasta Vana-Võromaa riigimetsas. Mõlemad on omandanud metsandusliku kõrghariduse  pidanud pikka aega metsaülema ametit ja tänagi veel riigimetsa teenistuses, Kaarel metsakasvatajana ja Agu Võrumaa metsaülemana. Mõlemad mehed on aktiivselt osalemas ajaloolise Eesti Metsateenijate ühingu ridades, kus Kaarel on aastaid ühingu juhatuse esimeheks olnud ja Agu osalenud juhatuse liikmena. EMÜ on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on metsandusega tegelevate või tegelenud inimeste ühiskondliku koostegevuse arendamine  metsanduses ja looduskaitses, metsanduse edenemisele kaasaaitamine.

Metsarahva päeva matkal Nohipalo metsades räägime siinsete metsade ajaloost, metsavendade tegevusest , pärandkultuurist, metsa uuendamisest ja kasvatamisest, looduskaitsest, Nohipalo metsakülast ja paljust muust. Tutvume ka RMK ja Eesti Maaülikooli männi katsealaga, et näha, kuidas teadusega koos leitakse üha paremaid võimalusi just meile sobilike vastupidavate metsade kasvatamiseks.

Metsaretke pikkuseks on plaanitud 8,5 km ja 3 tunniga on kavatsus see läbida. Liigume põhiliselt metsaradadel ja metsateedel. Retk saab alguse ja lõpeb kauni Nohipalo Valgjärve kaldal paiknevas RMK puhkekohas.  Meenikunno maastikukaitsealal asuv Nohipalo Valgjärv on teadaolevail andmeil Eesti järvedest kõige toitainetevaesem ja kõige läbipaistvama veega järv. Selle kaldad ja põhi on peaaegu kõikjal liivased. Tegemist on looduskauni kohaga, mida ilmestavad männimets ja Palumaale omapärased pinnavormid.

Hea metsahuviline, tule Sinagi Eestimaa kauneimate männikutega metsadesse ja vaatame koos, mida need metsad endas peidavad.

Registreerumine üritusele toimub Metsarahvapaev.ee kodulehel. Siin valida Eestimaa kaardilt Põlvamaa, kus kuvatakse meie ürituse info. Infolehe all on võimalik ennast registreerida.

Kaarel Tiganik
Agu Palo