Toimumisaeg 21. veebruar 2013. a RMK Paikuse kontoris.

Päeva läbiviija turustuse peaspetsialist Urmas Treial

Päevakava:

Kogunemine RMK Paikuse kontoris 10.30 – 11.00

RMK puiduturustusvaldkonna tutvustus,                                      
turustusassistendi, turustusspetsialisti ja puidukontrollmõõtja ameti tutvustus

11.00 – 12.30
Tutvumine puidu üleandmise ja vastuvõtuga tarnekohtades 12.30  – 15.00
Päeva lõpetamine ja kokkuvõtte tegemine 15.00 – 16.00

Oma osavõtust teatada kuni 15. veebruar 2013. a Kaarel Tiganik
tel. 504 5831

Kaarel.Tiganik@rmk.ee

Korraldajad:  Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Metsateenijate Ühing