RMK loodushoiu külastusjuhi ja loodusvahi ametit tutvustav teemapäev

 Toimumisaeg 30. mai 2014. Peraküla, Nõva vald, Nõva looduskeskus

Päeva läbiviijad: külastusjuht Marju Pajumets, loodusvahid Jaan Veltman ja Jaak Selart, piirkonna juht Tiina Selart

Päevakava:

  • Kogunemine: Peraküla, Nõva vald, RMK Nõva looduskeskus     10.30 – 11.00
  • RMK loodushoiu valdkonna tutvustus, külastusjuhi ja  loodusvahi ameti tutvustus     11.00 – 12.30
  • Tutvumine  tööga RMK Nõva puhkeala objektidel     12.30  – 15.00
  • Päeva lõpetamine ja kokkuvõtte tegemine     15.00 – 16.00

Oma osavõtust teatada kuni 26. mai 2014. a Kaarel Tiganik

tel. 504 5831

Kaarel.Tiganik@rmk.ee

Korraldajad:  Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Metsateenijate Ühing