Toimumisaeg 19.september 2014. RMK Kullenga taimla

Päeva läbiviijad: Taimla ja seemnemajanduse osakonna juhataja Esko Krinal ja Kullenga taimla tööjuht Tiiu Suve

Päevakava:
Kogunemine: Kogunemine RMK Kullenga taimlas 10.30 – 11.00

 

RMK taimlamajanduse ja taimla tööjuhi 
ameti tutvustus 11.00 – 12.30

 

Tutvumine töödega taimlas 12.30 – 15.00

 

Päeva lõpetamine ja kokkuvõtte tegemine 15.00 – 16.00

 

Oma osavõtust teatada kuni 15.september Koidu Simson Tel:5040082
Koidu. Simson@rmk.ee või Kaarel Tiganik

 

Info teemapäeva toimumise kohta: Kaarel Tiganik
Tel:5045831
Kaarel.Tiganik@rmk.ee

 

Korraldajad: Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Metsateenijate Ühing