EESTI   METSATEENIJATE ÜHINGU  ÜLDKOGU

Mäetaguse mõis
Mäetaguse vald  Ida-Virumaa
12. aprill 2014
algusega kell 11.00

Registreerimine, kohvilaud 10.30 kuni 11.00.

Oma osavõtust teatada 08.aprilliks
Kaarel Tiganik, tel 5045831
Kaarel.Tiganik@rmk.ee

Kohtumiseni!
EMÜ Juhatus

PÄEVAKORD:

11.00 – 11.10 Koosoleku rakendamine
11.10 – 13.00 Juhatuse aruanne, revisjonikomisjoni aruanne, sõnavõtud, aastaaruande kinnitamine
juhatuse ja juhatuse esimehe valimine
13.00 – 13.30 Lõuna
13.30 – 15.00 Ekskursioon Mäetaguse mõisas