Metsakalender 2023 tellimine

Eesti Metsateenijate Ühing on välja andmas oma traditsioonilist seinakalendrit “ Metsakalender 2023“. Kalendrit on välja antud alates 1998.aastast ja arvatavasti on see üks vanemaid järjepidevalt ilmunud kalendreid. Oleme oma fotod välja valinud korraldatud...

Metsakalender 2023

Eesti Metsateenijate Ühing on  alustamas Metsakalender 2023 koostamisega. Ootame kalendrisse kõigilt fotohuvilistelt metsaga seotud loodusfotosid hiljemalt 15.septembriks 2022. Paremad fotod saavad  ära trükitud Metsakalendris, mille saab omale ka iga...

Mida endas peidab Vana-Võromaa suurim metsaala

Kaarel Tiganik ja Agu Palo on toimetanud üle 40 aasta Vana-Võromaa riigimetsas. Mõlemad on omandanud metsandusliku kõrghariduse  pidanud pikka aega metsaülema ametit ja tänagi veel riigimetsa teenistuses, Kaarel metsakasvatajana ja Agu Võrumaa metsaülemana....